[Elsword] Cash Shop Update 17/07/2019

[Elsword] Cash Shop Update 17/07/2019

[Elsword] Ice Burner Update : Shaviana Truffles

[Elsword] Ice Burner Update : Shaviana Truffles ...

[Elsword] Character Reboot Event 1

[Elsword] Character Reboot Event 1

[Elsword] 1st Character Reboot (Elsword, Rena, Eve)

[Elsword] 1st Character Reboot (Elsword, Rena, Eve)

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 17 กรกฏาคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 17 กรกฏาคม 2562

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 02.00 – 08.30 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 02.00 – 08.30 น.

[Elsword] Cash Shop Update 10/07/2019

[Elsword] Cash Shop Update 10/07/2019

[Elsword] 1st Character Reboot Pre-Event

[Elsword] 1st Character Reboot Pre-Event 10 กรกฎาคม 2562 14.00 น. ถึง 17 กรกฏาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

[Elsword] Cash Shop Update 03/07/2019

[Elsword] Cash Shop Update 03/07/2019

[Elsword] 2019 Independence Day Event

[Elsword] 2019 Independence Day Event