Weekend Burning with Laby!

Weekend Burning with Laby! กิจกรรมต้อนรับตัวละครใหม่ Laby

LABY 1st LINE UPDATE

LABY 1st LINE UPDATE

Laby 1st Line Event

Laby 1st Line Event ประจำวันที่ 3 มกราคม 2562 

[Cash Shop Update] Laby

[Cash Shop Update] Laby  ประจำวันที่ 3 มกราคม 2562 

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 มกราคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 ม.ค. 62

Elsword New Year Event !!

Elsword New Year Event !!

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 27 ธ.ค. 61

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 27 ธ.ค. 61

Laby 1stLine Pre-Event !!

Laby 1stLine Pre-Event !!

Elsword Christmas Burning Event !!

Elsword Christmas Burning Event !! & Special Package Sale !!

New Character Pre-Register Event

LABY New Character Pre-Registration Event !!!