แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ★ อัปเดต Abyss...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 29 กันยายน 2564 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.   ★ Eve 4th...

2022 Thanksgiving Event

2022 Thanksgiving Event  ระยะเวลากิจกรรม : 24-11-2022 15:00 ~ 28-11-2022 14:59 — รายละเอียด — 1.) Thanksgiving Exchange Event! จำนวนครั้ง ชื่อกิจกรรม เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด รายวัน Obtain Thanksgiving Coupon! เชื่อมต่อนาน 60 นาที Thanksgiving Coupon x1 Lv. 10 ขึ้นไป ต่อบัญชี จดหมายรางวัลจะถูกลบทิ้งในวันที่...

2022 Black Friday Event

2022 Black Friday Event  ระยะเวลากิจกรรม : 25-11-2022 15:00 ~ 27-11-2022 14:59 — รายละเอียด —  Black Friday Shop Open ไอเทม ราคา ของขวัญ จำกัดการซื้อ Ice Burner (Ocean Pearl) 20+10 Package 2000 N/A 5 ต่อบัญชีในช่วงกิจกรรม DIY El House (Warm...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 28 เมษายน 2564 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ★ การปรับปรุง Pruinaum...

[Avatar Update] CottonTail

[Avatar Update] CottonTail

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ตัวละคร แก้ไขคูลดาวน์...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น.   ★ Elsword 4th...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ตัวละคร ...

Add 4th Path Update Special Event

Add 4th Path Update Special Event  ระยะเวลากิจกรรม : 23-11-2022 15:00 ~ 30-11-2022 14:59 — รายละเอียด — Add 4th Path Update! จำนวนครั้ง ชื่อกิจกรรม เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด 1 Add 4th Path Update! เชื่อมต่อนาน 30 นาที Character Slot...