[Elsword] Character Reboot Event 3

[Elsword] Character Reboot Event 3

[Elsword] Character Reboot Event 2

[Elsword] Character Reboot Event 2

[Elsword] Pre-Registration Event

[Elsword] Pre-Registration Event

[Elsword] Treasure Hunt!

[Elsword] Treasure Hunt!

[Elsword] Character Growth Support Event

[Elsword] Character Growth Support Event

[Elsword] Enhancement Event

[Elsword] Enhancement Event

[Elsword] 2nd Character Reboot Pre-Event

[Elsword] 2nd Character Reboot Pre-Event

[Elsword] Character Reboot Event 1

[Elsword] Character Reboot Event 1

[Elsword] 1st Character Reboot Pre-Event

[Elsword] 1st Character Reboot Pre-Event 10 กรกฎาคม 2562 14.00 น. ถึง 17 กรกฏาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

[Elsword] 2019 Independence Day Event

[Elsword] 2019 Independence Day Event