แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ ปรับปรุง UI...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ ปรับปรุง Varnimyr, Pruinaum...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.   ★ ปรับปรุงและเพิ่ม Abyss...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ 4th Path...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ ตัวละคร ★ แก้ไขรูปลักษณ์ของเครื่องประดับบางชิ้นที่ดูไม่เป็นธรรมชาติใน...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 13 กันยายน 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.   ★ อัปเดต Boss...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ปรับปรุง UI...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★ ตัวละคร ★ แก้ไขระยะเวลาคูลดาวน์ของ...
elsword