แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ปรับปรุงดันเจี้ยนลับ ★ เนื่องจากมีการปรับปรุงดันเจี้ยนลับทำให้ดันเจี้ยนลับจะมีดันเจี้ยนเดี่ยวที่สามารถเข้าได้เมื่อตัวละครมีเลเวล...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ★ ตัวละคร ★ แก้ไข...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ Elrios Pass...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ปรับปรุงระบบปลุกพลัง ★ จะทำการปรับปรุงระบบปลุกพลังของทุกตัวละครในวัน...
แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.   ★ การทำงานเพิ่มเติม -...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. ★ ประกาศการปรับรางวัล Secret...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.   ★ ปรับปรุง Pruinaum/Abyss...

ประกาศจากทีมงาน

  วันนี้เราได้ทำการแก้ไขโดยไม่มีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ เพื่อไม่ให้ผู้เล่นไทยได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้: ทำการแก้ไขปัญหาระยะเวลา Cooldown ของไอเทมของใช้ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เราขออภัยในความไม่สะดวกนี้ และขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเกมของเราตลอดมา                                    ...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.   ★ รีเซ็ต Dormant...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ อัปเดต Noah 4th...