แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 27 มกราคม 2564 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 27 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 27 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★  ตัวละคร 1. แก้ไขจำนวนครั้งที่ลดลงเมื่อใช้...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 13 มกราคม 2564 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 13 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 13 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. ★ New Character:...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ และระบบเติมเงิน : วันที่ 22 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.30 – 21.30 น. เพื่อทำการบำรุงรักษาความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ ขออภัยในความไม่สะดวก ทีมงาน ELSWORD วันที่ 22 ธันวาคม 2563

[Elsword] แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 16 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 16 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. ★ Quality of...

[Elsword] 2020 El Mega Day Event

  2020 El Mega Day Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2020-11-25 (15:00) ~ 2020-11-30 (14:59) *Main Event: El Mega Day : 2020-11-25 (15:00) ~ 2020-11-30 (14:59) El Mega Day Special...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ตัวละคร แก้ไขคูลดาวน์...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.50 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.50 – 17.30 น. ทีมงาน ELSWORD วันที่ 1...

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 30 มกราคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 30 มกราคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 16 ม.ค. 62

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 16 ม.ค. 62

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 มกราคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 ม.ค. 62