[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ และระบบเติมเงิน : วันที่ 22 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.30 – 21.30 น. เพื่อทำการบำรุงรักษาความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ ขออภัยในความไม่สะดวก ทีมงาน ELSWORD วันที่ 22 ธันวาคม 2563

[Elsword] แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 16 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 16 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. ★ Quality of...

[Elsword] 2020 El Mega Day Event

  2020 El Mega Day Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2020-11-25 (15:00) ~ 2020-11-30 (14:59) *Main Event: El Mega Day : 2020-11-25 (15:00) ~ 2020-11-30 (14:59) El Mega Day Special...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ตัวละคร แก้ไขคูลดาวน์...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.50 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 15.50 – 17.30 น. ทีมงาน ELSWORD วันที่ 1...

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 30 มกราคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 30 มกราคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 16 ม.ค. 62

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 16 ม.ค. 62

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 มกราคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 ม.ค. 62

ประกาศเรื่องปัญหาโดนแบนระบบ Trading

ประกาศจากทีมงาน Elsword      เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาผู้เล่นใช้โปรแกรม VPN หรือ Pingbooster ที่ทำให้โดนแบนจากระบบทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบTrading ได้นั้น ทีมงานได้ทำการแจ้งทางทีมผุ้พัฒนา เพื่อให้รับทราบปัญหานี้ และทางทีมผู้พัฒนาได้ขอความร่วมมือเพื่องดใช้โปรแกรมดังกล่าวในภายภาคหน้า เพราะตัวโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกตรวจจับโดยตัวเกมซึ่งจะทำให้โดนระบบแบนแบบออโต้ ซึ่งทีมผู้พัฒนาจะไม่รับดำเนินการแก้ไขปัญหาการโดนแบนดังกล่าวแล้ว  แต่จะทำการปลดแบนทุกปัญหาที่ได้แจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ให้ครับ ทีมงานจึงขอความร่วมมืองดใช้โปรแกรมทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเกม เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวครับ ทีมงาน ELSWORD วันที่ 20 ธันวาคม  2561 ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า