แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ ตัวละคร ★ 1. แก้ไขขาที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเมื่อแสดง...

ประกาศจากทางทีมงาน

ประกาศล่วงหน้า เนื้อหาต่อไปนี้เป็นประกาศล่วงหน้าสำหรับอัปเดตวันที่ 10/05 14:00 โปรดทราบว่า เราจะทำการแก้ไขเอฟเฟกต์  ที่เพิ่มตามจำนวนสมาชิกปาร์ตี้ที่สวมใส่เอฟเฟกต์เดียวกัน (The damage is shown as intended on the result screen.) ทางเราเข้าใจดีว่าการแก้บัคนี้อาจจะทำให้ Damage รวมทั้งหมดของปาร์ตี้ลดลงหรือผู้เล่นรู้สึกว่ายากขึ้น อาทิ มอนสเตอร์ในดันเจี้ยนต่อไปนี้จะมีการปรับ HP   - มอนสเตอร์บอส Pruinaum Raid - มอนสเตอร์บอส Abyss Raid - มอนสเตอร์บอส...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 26 เมษายน 2566  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ เพิ่มและเปลี่ยน El Search...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 12 เมษายน 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 12 เมษายน 2566  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ Pruinaum Raid...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ อัปเดต Noah 4th...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น.   ★ ตัวละคร ★ แก้ไขการโจมตีครั้งที่ 2...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★ อัปเดต Ain 4th...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★ ตัวละคร ★ แก้ไขภาพที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเมื่อใช้...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★ อัปเดต Chung 4th Path ★ อัปเดต...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★ Varnimyr...
elsword